Banner Title
Banner Title
MIỀN BẮC
MIỀN TRUNG
MIỀN NAM
QUỐC GIA
10/03/2024
VŨ VÕ FC
team vũ võ fc
2 - 3
team fc ndn
FC NDN
10/03/2024
FC HỌ LÃ
Đội FC Họ Lã
1 - 1
Đội Fc Fan Real
FC FAN REAL VN
10/03/2024
FC SEABANK
Đội FC Seabank
2 - 0
Đội Xoảng Fc
XOẢNG FC
10/03/2024
FC QUỶ ĐỎ
Fc Quỷ Đỏ
1 - 1
Dầu Khí Đông Á
DẦU KHÍ ĐÔNG Á
10/03/2024
FC THÁI HƯNG
Fc Thái Hưng
5 - 2
Ustar Hải Phòng
USTAR HP
10/03/2024
FC UNION
Thành Phước Sport
1 - 2
FC NGHỆ TĨNH
10/03/2024
TÔM SPORT
3 - 3
FC Anh Em
FC ANH EM
10/03/2024
IKO FC
Đội IKO FC
0 - 3
Đội Tràng Cát
9X TRÀNG CÁT
16/03/2024 - TỨ KẾT 1
FC NDN
CHƯA XÁC ĐỊNH FUNCUP
11 - 1
CHƯA XÁC ĐỊNH FUNCUP
FC FAN REAL VN
16/03/2024 - TỨ KẾT 2
FC SEABANK
CHƯA XÁC ĐỊNH FUNCUP
2 - 1
CHƯA XÁC ĐỊNH FUNCUP
FC QUỶ ĐỎ
16/03/2024 - TỨ KẾT 3
FC THÁI HƯNG
CHƯA XÁC ĐỊNH FUNCUP
2 - 1
CHƯA XÁC ĐỊNH FUNCUP
FC NGHỆ TĨNH
16/03/2024 - TỨ KẾT 4
TÔM SPORT
CHƯA XÁC ĐỊNH FUNCUP
1 - 0
CHƯA XÁC ĐỊNH FUNCUP
9X TRÀNG CÁT
17/03/2024 - BÁN KẾT 1
FC SEABANK
CHƯA XÁC ĐỊNH FUNCUP
4 - 0
CHƯA XÁC ĐỊNH FUNCUP
FC NDND
17/03/2024 - BÁN KẾT 2
THÁI HƯNG FC
CHƯA XÁC ĐỊNH FUNCUP
2 - 1
CHƯA XÁC ĐỊNH FUNCUP
TOM SPORT
17/03/2024 - TRANH HẠNG 3-4
FC NDN
CHƯA XÁC ĐỊNH FUNCUP
6 - 2
CHƯA XÁC ĐỊNH FUNCUP
FC TÔM SPORT
17/03/2024 - CHUNG KẾT
FC SEABANK
CHƯA XÁC ĐỊNH FUNCUP
4 - 5
CHƯA XÁC ĐỊNH FUNCUP
FC THÁI HƯNG
29/03/2024
T&T LOGISTICS
Thành Phước Sport
1 - 6
Tottenham Đà Nẵng
MVP FC
29/03/2024
TRÚC NGUYỄN TRAVEL
Thành Phước Sport
3 - 2
Tottenham Đà Nẵng
PHÚC NGÔ SPORT
29/03/2024
NGỌC LUÂN FC
Thành Phước Sport
3 - 1
Tottenham Đà Nẵng
FAN TOT
29/03/2024
VOZA FC
Thành Phước Sport
3 - 2
Tottenham Đà Nẵng
FC MÕM
29/03/2024
FC BOBO
Thành Phước Sport
0 - 5
Tottenham Đà Nẵng
HÂN LÊ FC
29/03/2024
KHANG HY
Thành Phước Sport
1 - 6
Tottenham Đà Nẵng
HAZYAN FC
29/03/2024
THẾ GIA FC
Thành Phước Sport
1 - 2
Tottenham Đà Nẵng
THĂNG BÌNH FC
29/03/2024
THÀNH PHƯỚC SPORT
Thành Phước Sport
2 - 4
Tottenham Đà Nẵng
ĐỔI TRẠ FC
30/03/2024 - TỨ KẾT 1
MVP FC
Thành Phước Sport
3 - 4
Tottenham Đà Nẵng
TRÚC NGUYỄN TRAVEL
30/03/2024 - TỨ KẾT 2
NGỌC LUÂN FC
Thành Phước Sport
2 - 3
Tottenham Đà Nẵng
VOZA FC
30/03/2024 - TỨ KẾT 3
HÂN LÊ FC
Thành Phước Sport
2 - 0
Tottenham Đà Nẵng
HAZYAN FC
30/03/2024 - TỨ KẾT 4
THĂNG BÌNH FC
Thành Phước Sport
2 - 0
Tottenham Đà Nẵng
ĐỔI TRẠ FC
31/03/2024 - BÁN KẾT 1
TRÚC NGUYỄN TRAVEL
Thành Phước Sport
4 - 5
Tottenham Đà Nẵng
VOZA FC
31/03/2024 - BÁN KẾT 2
HÂN LÊ FC
Thành Phước Sport
6 - 5
Tottenham Đà Nẵng
THĂNG BÌNH FC
31/03/2024 - TRANH HẠNG 3-4
TRÚC NGUYỄN TRAVEL
Thành Phước Sport
4 - 2
Tottenham Đà Nẵng
THĂNG BÌNH FC
31/03/2024 - CHUNG KẾT
VOZA FC
Thành Phước Sport
1 - 0
Tottenham Đà Nẵng
HÂN LÊ FC
06/04/2024
NHAT PHUONG FC
Thành Phước Sport
0 - 5
Tottenham Đà Nẵng
AE BACH KHOA
06/04/2024
NUFC
Thành Phước Sport
0 - 3
Tottenham Đà Nẵng
CHIEN DAN FC
06/04/2024
SEVEN LOVE
Thành Phước Sport
1 - 4
Tottenham Đà Nẵng
NT WOOD FC
06/04/2024
AKARA FC
Thành Phước Sport
0 - 4
Tottenham Đà Nẵng
THANH TAM FC
06/04/2024
STPFOOD FC
Thành Phước Sport
4 - 1
Tottenham Đà Nẵng
FHL STARS
06/04/2024
DUC HOA FC
Thành Phước Sport
7 - 6
Tottenham Đà Nẵng
NAM A BANK
06/04/2024
TRI KY FC
Thành Phước Sport
4 - 2
Tottenham Đà Nẵng
TA PHA NGHIA KY
06/04/2024
THE THAO HOI SG
Thành Phước Sport
4 - 1
Tottenham Đà Nẵng
NPSG FC
07/04/2024 - TỨ KẾT 1
AE BACH KHOA
Thành Phước Sport
1 - 3
Tottenham Đà Nẵng
NT WOOD FC
07/04/2024 - TỨ KẾT 2
THANH TAM FC
Thành Phước Sport
1 - 4
Tottenham Đà Nẵng
STPFOOD FC
07/04/2024 - TỨ KẾT 3
DUC HOA FC
Thành Phước Sport
4 - 2
Tottenham Đà Nẵng
TRI KY FC
07/04/2024 - TỨ KẾT 4
THE THAO HOI SG
Thành Phước Sport
3 - 4
Tottenham Đà Nẵng
CHIEN DAN FC
08/04/2024 - BÁN KẾT 1
NT WOOD FC
Thành Phước Sport
0 - 1
Tottenham Đà Nẵng
STPFOOD FC
08/04/2024 - BÁN KẾT 2
DUC HOA FC
Thành Phước Sport
4 - 3
Tottenham Đà Nẵng
CHIEN DAN FC
08/04/2024 - TRANH HẠNG 3-4
NT WOOD FC
Thành Phước Sport
3 - 8
Tottenham Đà Nẵng
CHIEN DAN FC
08/04/2024 - CHUNG KẾT
STPFOOD FC
Thành Phước Sport
5 - 3
Tottenham Đà Nẵng
DUC HOA FC
26/04/2024 - Vòng 1
MVP FC
Thành Phước Sport
0 - 6
Tottenham Đà Nẵng
TÔM SPORT
26/04/2024 - Vòng 1
DẦU KHÍ ĐÔNG Á
Thành Phước Sport
0 - 4
Tottenham Đà Nẵng
NT WOOD FC
26/04/2024 - Vòng 1
FC NDN
Thành Phước Sport
5 - 2
Tottenham Đà Nẵng
FC SEABANK
26/04/2024 - Vòng 1
FC ANH EM
Thành Phước Sport
1 - 1
Tottenham Đà Nẵng
HÂN LÊ FC
26/04/2024 - Vòng 2
MVP FC
Thành Phước Sport
14 : 30
Tottenham Đà Nẵng
VŨ VÕ FC
26/04/2024 - Vòng 2
DẦU KHÍ ĐÔNG Á
Thành Phước Sport
15 : 30
Tottenham Đà Nẵng
FC THÁI HƯNG
26/04/2024 - Vòng 2
FC NDN
Thành Phước Sport
16 : 30
Tottenham Đà Nẵng
STPFOOD FC
26/04/2024 - Vòng 2
FC ANH EM
Thành Phước Sport
17 : 30
Tottenham Đà Nẵng
XOẢNG FC
27/04/2024 - Vòng 3
TÔM SPORT
Thành Phước Sport
08 : 00
Tottenham Đà Nẵng
VŨ VÕ FC
27/04/2024 - Vòng 3
HÂN LÊ FC
Thành Phước Sport
09 : 00
Tottenham Đà Nẵng
XOẢNG FC
27/04/2024 - Vòng 3
FC SEABANK
Thành Phước Sport
10 : 00
Tottenham Đà Nẵng
STPFOOD FC
27/04/2024 - Vòng 3
NT WOOD FC
Thành Phước Sport
11 : 00
Tottenham Đà Nẵng
FC THÁI HƯNG
27/04/2024 - TỨ KẾT 1
CHƯA XÁC ĐỊNH
Thành Phước Sport
14 : 30
Tottenham Đà Nẵng
CHƯA XÁC ĐỊNH
27/04/2024 - TỨ KẾT 2
CHƯA XÁC ĐỊNH
Thành Phước Sport
15 : 30
Tottenham Đà Nẵng
CHƯA XÁC ĐỊNH
27/04/2024 - TỨ KẾT 3
CHƯA XÁC ĐỊNH
Thành Phước Sport
16 : 30
Tottenham Đà Nẵng
CHƯA XÁC ĐỊNH
27/04/2024 - TỨ KẾT 4
CHƯA XÁC ĐỊNH
Thành Phước Sport
17 : 30
Tottenham Đà Nẵng
CHƯA XÁC ĐỊNH
28/04/2024 - BÁN KẾT 1
CHƯA XÁC ĐỊNH
Thành Phước Sport
08 : 00
Tottenham Đà Nẵng
CHƯA XÁC ĐỊNH
28/04/2024 - BÁN KẾT 2
CHƯA XÁC ĐỊNH
Thành Phước Sport
09 : 00
Tottenham Đà Nẵng
CHƯA XÁC ĐỊNH
28/04/2024 - CHUNG KẾT
CHƯA XÁC ĐỊNH
Thành Phước Sport
15 : 30
Tottenham Đà Nẵng
CHƯA XÁC ĐỊNH

Lịch Thi Đấu Miền Bắc

Lịch Thi Đấu Miền Trung

Lịch Thi Đấu Miền Nam